Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Ред на работа
 17.Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (разискване)
 18.Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (разискване)
 19.Пакет за единния пазар (разискване)
 20.СТО: бъдещи перспективи (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (разискване)
 23.Доклад от 2018 г. относно Косово (разискване)
 24.Приветствие с добре дошли
 25.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (разискване)
 26.Доклад от 2018 г. относно Албания (разискване)
 27.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (разискване)
 28.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС *** (разискване)
 29.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (188 kb)
01/08/2019 17:18
  Списък на присъствалите (54 kb)
11/04/2019 14:26
 
Протокол (80 kb)
01/08/2019 17:18
  Списък на присъствалите (11 kb)
11/04/2019 14:26
  Поименни гласувания (26 kb)
05/02/2019 14:08
 
Протокол (293 kb)
01/08/2019 17:18
  Списък на присъствалите (76 kb)
11/04/2019 14:26
  Поименни гласувания (95 kb)
05/02/2019 14:08
Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация