Index 
Jegyzőkönyv
PDF 281kWORD 75k
2018. november 28., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 15.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 16.Ügyrend
 17.Vita Lars Løkke Rasmussen dán miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
 18.A Párizsi Megállapodással összhangban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló, hosszú távú uniós stratégiatervezet (vita)
 19.Egységes piaci intézkedéscsomag (vita)
 20.WTO: a következő lépések (vita)
 21.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 22.A Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 23.A Koszovóról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 24.Köszöntés
 25.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 26.Az Albániáról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 27.A Montenegróról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 28.A tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben *** (vita)
 29.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 30.A következő ülésnap napirendje
 31.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. november 15-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.02-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben határozottan elítéli az ukrán hajók ellen az orosz tengerészet által az Azovi-tengeren elkövetett agresszív támadásokat, komoly aggodalmának ad hangot a régióbeli helyzet romlása és 23 ukrán katona letartóztatása miatt, valamint megismétli, hogy Ukrajna területi integritása alapvető fontosságú.

Az elnök felkéri az orosz hatóságokat az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének, valamint az Ukrajnával kötött 2003. évi együttműködési megállapodásnak a tiszteletben tartására. Hangsúlyozza továbbá a Parlament elköteleződését a helyzet békés megoldása iránt, ahogy azt megemlítette az ukrán parlament elnökével, Andrij Parubij úrral folytatott tegnapi találkozóján, és emlékeztet az Azovi-tengeren kialakult helyzetről szóló állásfoglalásra, amelyet a Parlament 2018. október 25-én fogadott el (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.19. pont ).


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Jiří Maštálka távollétét a 2018. júliusi ülésről igazoltnak fogadták el.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel hatóságok bejelentették Boguslaw Andrzej Sonik kinevezését Bogdan Brunon Wenta helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. november 20.

Az illetékes belga hatóságok bejelentették Ralph Packet kinevezését Sander Loones helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. november 22.

Az illetékes lett hatóságok bejelentették Kārlis Šadurskis kinevezését Artis Pabriks helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. november 28.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet és Kārlis Šadurskis elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Innocenzo Leontini és Anders Sellström képviselői mandátumát.


7. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes dán hatóságok kérelmezték Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztését egy ellene folyó büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az ECR, EFDD, PPE és S&D képviselőcsoportok kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi kinevezéseket:

ECON bizottság: Ralph Packet

DEVE bizottság: Bogusław Sonik

CULT bizottság: Bogusław Sonik

FEMM bizottság: Isabella Adinolfi Jörg Meuthen helyére

A pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága: Virginie Rozière Hugues Bayet helyére

A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ralph Packet

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Bogusław Sonik.


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően):

- LIBE bizottság: Javaslat a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Előadó: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI bizottság: Javaslat az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL bizottság: Javaslat a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Előadó: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL bizottság: Javaslat az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON bizottság: Javaslat a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Előadó: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON bizottság: Javaslat az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Előadó: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL bizottság: Javaslat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE bizottság: Javaslat a .eu felső szintű domain bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Előadó: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH bizottság: Javaslat a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Előadó: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH bizottság: Javaslat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Előadó: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO bizottság:Javaslat az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésével összhangban a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szerinti, a fajlagos CO2-kibocsátási célérték alóli mentesítésre irányuló kérelemre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló 63/2011/EU rendelet helyesbítéséről (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a villamos érintkezésekben lévő kadmiumra és vegyületeire megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a foszforokat tartalmazó kisülőlámpákban található fluoreszkáló porban aktivátorként alkalmazott ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a zománcok üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben lévő ólomra és kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a 69/493/EGKirányelvben meghatározott, kristályüvegben kötött formában található ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének az egyes kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének az egyes kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének az egyes diódák bevonatrétegében lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének az argon- és kripton-lézercsövek tokjának összeállításánál használatos lezáró frittben lévő ólom-oxidra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmények csődje által a pénzügyi piacokra, más intézményekre és a finanszírozási feltételekre gyakorolt hatás értékelésének kritériumait részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 25., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


11. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - határidő: 2019. február 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdésétől való, egyes általános megjelölések használata tekintetében alkalmazandó eltérések biztosításáról (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - határidő: 2019. február 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a „Tequila” szeszes ital földrajzi árujelzőként történő lajstromozása tekintetében történő módosításáról (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - határidő: 2019. február 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - határidő: 2019. február 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Jelentés az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Jelentés az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Jelentés az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról: a belső szárazföldi, tengeri és légi határokon végzett ellenőrzések megszüntetéséről (2018/2092(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0091M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Ajánlás a Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A8-0376/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország kérelme – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Jelentés a WTO jövőjéről (2018/2084(INI)) - INTA bizottság - Előadók: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló javaslatról (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Jelentés egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó, 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a tudományos élet szabadságának az Európai Unió külső tevékenysége keretében biztosítandó védelemről szóló ajánlásáról (2018/2117(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést felvették a napirendbe (az eljárási szabályzaat 128. cikke):

—   (O-000117/2018) felteszi: Rosa Estaràs Ferragut, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fogyatékossággal élő nők helyzete (B8-0418/2018)


14. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. I. májusi és II. májusi, valamint a 2018. júliusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


15. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írta alá::

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Felszólal Philippe Lamberts, aki kéri, hogy az elnök lépjen fel az európai parlamenti képviselők véleménynyilvánításának szabadsága védelmében egy észtországi tüntetést követően (az elnök közli, hogy további információt kér az észt hatóságoktól), Jörg Meuthen, a Juan Fernando López Aguilar-jelentéssel kapcsolatos eljárásról (lásd a 2018.11.14-i napirend 14.11. pontját) (az elnök pontosít), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda a „piros szerda” megünnepléséről (az elnök emlékeztet a vallással kapcsolatos szólásszabadság világszintű védelme melletti elköteleződésére), Bruno Gollnisch és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a nők szavazati jogának százéves évfordulójáról Lengyelországban és a nők jogairól (az elnök emlékeztet a Parlamentnek a nemek közötti egyenlőség melletti elköteleződésére és a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján való részvételére).


16. Ügyrend

Kiosztották a 2018. novemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 631.067/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

A képviselőcsoportokkal való konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

- az Európa jövőjéről szóló vitát követően (PDOJ, 41. pont), az első két napirendi pont sorrendjét felcserélik: az első napirend pont 17.30-kor „Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló, hosszú távú uniós stratégiatervezet a Párizsi Megállapodással összhangban” című bizottsági nyilatkozat (PDOJ, 46. pont), ezt követően pedig „A digitális egységes piaci héacsomag” című bizottsági nyilatkozat (PDOJ, 24. pont);

- „A tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben” című Wajid Khan-jelentésről szóló vitát (A8-0403/2018) beillesztik az „Egyperces felszólalások” napirendi pont elé (PDOJ, 2. pont),ezért az ülés 24 óráig fog tartani.

Csütörtök

A képviselőcsoportokkal való konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

- mivel az egyeztetési időszak vége előtt nem sikerült megállapodásra jutni, „A 2019. évi költségvetési eljárás: Az egyeztetőbizottság eredménye” témakörről szóló vitát (PDOJ, 47. pont) elhalasztják;

- „Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése” témakörben tett tanácsi és bizottsági nyilatkozatokról szóló vitát első napirendi pontként felveszik;

- a költségvetési eljáráshoz kapcsolódó alábbi jelentésekről szóló szavazást elhalasztják: Siegfried Mureşan-jelentés: „6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet:    A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források)” (PDOJ, 19. pont), Daniele Viotti-jelentés: „A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele” (PDOJ, 38. pont), Lefteris Christoforou-jelentés „Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele” (PDOJ, 14. pont);

Továbbá „Az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése” című Miriam Dalli-jelentést (A8-0370/2018) és az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogást „A nátrium-dikromát egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadása” című jelentésről vita nélkül közvetlenül szavazásra bocsátják

A Parlament jóváhagyja e javaslatokat.

Az S&D arra irányuló kérése, hogy a ma délelőtti napirendbe második pontként illesszék be „Az ENSZ migrációra vonatkozó globális megállapodásáról szóló december 10–11-i marrákesi kormányközi konferencia előkészítése” című témakörrel kapcsolatos tanácsi és bizottsági nyilatkozatokat.

Felszólal: Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Marek Jurek, a kérés ellen.

Név szerinti szavazás: (208 mellette, 195 ellene, 17 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

°
° ° °

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut és Claudia Țapardel.

Az ügyrendet megállapítják.


17. Vita Lars Løkke Rasmussen dán miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)

Vita Lars Løkke Rasmussen dán miniszterelnökkel Európa jövőjéről (2018/2734(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lars Løkke Rasmussen (dán miniszterelnök) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke), ez utóbbi az ukrán helyzetről is.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független.

Felszólal: Lars Løkke Rasmussen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Lars Løkke Rasmussen.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


18. A Párizsi Megállapodással összhangban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló, hosszú távú uniós stratégiatervezet (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Párizsi Megállapodással összhangban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló, hosszú távú uniós stratégiatervezet (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano és Francesc Gambús.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz és Florent Marcellesi.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vitát berekesztik.


19. Egységes piaci intézkedéscsomag (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Egységes piaci intézkedéscsomag (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Jiří Pospíšil és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini és Inma Rodríguez-Piñero.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


20. WTO: a következő lépések (vita)

Jelentés a WTO-ról: a következő lépések [2018/2084(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadók: Bernd Lange és Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange és Paul Rübig előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Linda McAvan (a DEVE bizottság véleményének előadóját helyettesítő előadó), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inma Rodríguez-Piñero, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Elsi Katainen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jarosław Wałęsa, David Martin és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Cecilia Malmström, Bernd Lange és Paul Rübig.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


21. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a(z) PPE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

INTA bizottság: Kārlis Šadurskis

A közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Kārlis Šadurskis

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Kārlis Šadurskis


22. A Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentéséről [2018/2146(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, és Victor Boştinaru.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir és Franc Bogovič.

Felszólal: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler és David McAllister.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


23. A Koszovóról szóló, 2018. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2018. évi jelentéséről [2018/2149(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tonino Picula és Ryszard Czarnecki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo és Sotirios Zarianopoulos.

Felszólal: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler és Igor Šoltes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


24. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parlamentjének Andrej Zernovski külügyi államtitkár által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglalnak helyet.


25. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentéséről [2018/2145(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou és Andrey Kovatchev.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Tonino Picula és László Tőkés.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler és Ivo Vajgl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.15. pont .


26. Az Albániáról szóló, 2018. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2018. évi jelentéséről [2018/2147(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eugen Freund, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleni Theocharous, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler és Knut Fleckenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.16. pont .


27. A Montenegróról szóló, 2018. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2018. évi jelentéséről [2018/2144(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Peter Kouroumbashev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Mirosław Piotrowski.

Felszólal: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler és Charles Tannock.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.17. pont .


28. A tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben *** (vita)

Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a tudományos élet szabadságának az Európai Unió külső tevékenysége keretében biztosítandó védelemről szóló ajánlásáról [2018/2117(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrea Bocskor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clare Moody és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Johannes Hahn és Wajid Khan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.18. pont .


29. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins és Maria Gabriela Zoană.


30. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 631.067/OJJE).


31. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.59-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 1.Jogi nyilatkozat