Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - BrysselSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly och Daniel Hannan

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Bernd Lange och Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski och Stanislav Polčák

Betänkande Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Betänkande Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth och Stanislav Polčák

Betänkande Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic och Dobromir Sośnierz

Betänkande Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski och Jasenko Selimovic

Betänkande Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer och John Howarth

Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská och Dobromir Sośnierz.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande