Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - БрюкселОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (внесени предложения за резолюция)
 3.Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 4.Подготовка на междуправителствената конференция в Маракеш на 10-11 декември относно Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 5.Положението на жените с увреждания (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  8.1.Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащи суми ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)
  8.8.Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I (гласуване)
  8.9.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: натриев дихромат (гласуване)
  8.10.Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (гласуване)
  8.11.Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (гласуване)
  8.12.СТО: бъдещи перспективи (гласуване)
  8.13.Доклад от 2018 г. относно Сърбия (гласуване)
  8.14.Доклад от 2018 г. относно Косово (гласуване)
  8.15.Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)
  8.16.Доклад от 2018 г. относно Албания (гласуване)
  8.17.Доклад от 2018 г. относно Черна гора (гласуване)
  8.18.Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (гласуване)
  8.19.Положението на жените с увреждания (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 12.Внесени документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
Протокол
Окончателна версия (170 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (7 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (78 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (56 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (200 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (301 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (208 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1081 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация