Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 29. november 2018 - BruxellesEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (indgivne beslutningsforslag)
 3.Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 4.Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration (forhandling)
 5.Handicappede kvinders situation (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.7.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)
  8.8.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I (afstemning)
  8.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat (afstemning)
  8.10.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (afstemning)
  8.11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (afstemning)
  8.12.WTO: vejen frem (afstemning)
  8.13.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (afstemning)
  8.14.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (afstemning)
  8.15.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  8.16.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (afstemning)
  8.17.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (afstemning)
  8.18.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (afstemning)
  8.19.Handicappede kvinders situation (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 12.Modtagne dokumenter
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Hævelse af mødet
 16.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Protokol
Endelig udgave (150 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (59 kb)
  Bilag 1
Endelig udgave (7 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (74 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (54 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (205 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (270 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (69 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (177 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (1065 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse