Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (złożone projekty rezolucji)
 3.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 4.Przygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 5.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)
  8.8.Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych ***I (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu (głosowanie)
  8.10.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (głosowanie)
  8.11.Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (głosowanie)
  8.12.WTO: Przyszłe działania (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (głosowanie)
  8.15.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)
  8.16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (głosowanie)
  8.17.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (głosowanie)
  8.18.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (głosowanie)
  8.19.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 12.Składanie dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Zamknięcie posiedzenia
 16.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
Protokół (151 kb)
08/04/2019 16:26
  Lista obecności (59 kb)
11/04/2019 16:08
  Załącznik 1 (7 kb)
08/04/2019 16:26
 
Protokół (75 kb)
08/04/2019 16:26
  Lista obecności (11 kb)
11/04/2019 16:08
  Wyniki głosowania (52 kb)
09/04/2019 09:44
  Głosowanie imienne (199 kb)
05/02/2019 13:50
 
Protokół (270 kb)
08/04/2019 16:26
  Lista obecności (70 kb)
11/04/2019 16:08
  Wyniki głosowania (186 kb)
09/04/2019 09:44
  Głosowanie imienne (1064 kb)
05/02/2019 13:50
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna