Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 262kWORD 74k
Torstai 29. marraskuuta 2018 - BrysselLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista (keskustelu)
 4.Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu (keskustelu)
 5.Vammaisten naisten tilanne (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 -vaihe ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.2.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.Samoan liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.7.Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)
  8.8.Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  8.9.Luvan myöntäminen tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille (äänestys)
  8.10.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (äänestys)
  8.11.Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa (äänestys)
  8.12.WTO: tie eteenpäin (äänestys)
  8.13.Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.14.Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.15.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.16.Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.17.Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.18.Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa (äänestys)
  8.19.Vammaisten naisten tilanne (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istunnon päättäminen
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.06.

Richard Corbett käytti puheenvuoron aihetta "Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista" koskevan keskustelun käytännön järjestelyistä (2018/2958(RSP)) (puhemies täsmensi asiaa).


2. Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP))

Keskustelu käytiin 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 13)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Pervenche Berès, Peter Simon ja Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta sekä Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Cum Ex -skandaalista: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018)

—   Markus Ferber ja Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta sekä Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta Cum Ex -skandaalista: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.10.


3. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (pääneuvottelija) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Guy Verhofstadt (Euroopan parlamentin Brexit-koordinaattori) ALDE-ryhmän puolesta, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton James Carver.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


4. Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Vammaisten naisten tilanne (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000117/2018) – Rosa Estaràs Ferragut FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Vammaisten naisten tilanne (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Michaela Šojdrová.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Lefteris Christoforou, Helga Stevens ja Notis Marias.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Rosa Estaràs Ferragut FEMM-valiokunnan puolesta vammaisten naisten tilanteesta (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.19.

(Istunto keskeytettiin klo 11.09 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.31.


7. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Tadžikistanin parlamentin valtuuskunnan, jota johti Sharif Rahimzoda.

°
° ° °

Julie Ward käytti puheenvuoron.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 -vaihe ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0466)


8.2. Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0467)


8.3. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0468)

Miriam Dalli (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.4. Samoan liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0376/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0469)

Parlamentti hyväksyi Samoan liittymisen sopimukseen.


8.5. Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 29.11.2018 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0470)


8.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0471)


8.7. Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0472)

Tanja Fajon (esittelijä) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön koneäänestyksessä (334 puolesta, 257 vastaan, 44 tyhjää).


8.8. Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0473)


8.9. Luvan myöntäminen tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille (äänestys)

Päätöslauselmaesitys Bas Eickhoutin, Pavel Pocin ja Fredrick Federleyn ENVI-valiokunnan puolesta käsiteltäväksi jättämä työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0474)


8.10. Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP))

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 29. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 2)

Päätöslauselmaesitykset B8-0551/2018 ja B8-0552/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0551/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0551/2018 ja B8-0552/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Markus Ferber ja Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta

—   Pervenche Berès, Peter Simon ja Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta

—   Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Monica Macovei.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0475)


8.11. Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa (äänestys)

Komission julkilausuma: Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa (2018/2856(RSP))

Keskustelu käytiin 15. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 11).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) roolista rajatylittävissä perhekiistoissa (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0476)

Puheenvuorot:

Cecilia Wikström, joka peruutti nimensä hyväksytystä päätöslauselmasta.


8.12. WTO: tie eteenpäin (äänestys)

Mietintö WTO:sta: tie eteenpäin [2018/2084(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijät: Bernd Lange ja Paul Rübig (A8-0379/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0477)


8.13. Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2146(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0331/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0478)


8.14. Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2149(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0479)


8.15. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2145(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0480)


8.16. Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2147(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0481)

Puheenvuorot

Knut Fleckenstein (esittelijä) esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisäämiseksi 21 kohdan jälkeen. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.


8.17. Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2144(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0482)


8.18. Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa [2018/2117(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0483)


8.19. Vammaisten naisten tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0484)


Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Mietintö Bernd Lange ja Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Mietintö David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Stanislav Polčák

Mietintö Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Mietintö Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth ja Stanislav Polčák

Mietintö Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski ja Jasenko Selimovic

Mietintö Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer ja John Howarth

Vammaisten naisten tilanne - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 29/2018, DEC 30/2018 ja DEC 31/2018 – pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 1/2018 – pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 2/2018 – Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirron DEC 1/2018 – pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 8/2018 – Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot C9/2018 ja C10/2018 – pääluokka I – Euroopan parlamentti.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 ja DEC 35/2018 – pääluokka III – Komissio.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys vahvan teollisen perustan säilyttämisestä Euroopassa (B8-0512/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin turvallisuusalan talousarviosta (B8-0513/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Dominique Bilde ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys sukupuolentutkimuksen opinnoista (B8-0515/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

FEMM

- Mario Borghezio. Päätöslauselmaesitys defibrillaattoreiden puuttumisesta lentokoneista (B8-0516/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta, joka koskee Milanon kaupungin ehdokkuutta yhdistetyn patenttituomioistuimen päätoimipaikaksi (B8-0517/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI


13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 10. joulukuuta 2018 - 13. joulukuuta 2018.


15. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 13.28.


16. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Liite 1 - Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus