Indiċi 
Minuti
PDF 275kWORD 75k
Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2018 - BrussellVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 4.Il-preparazzjoni tal-Konferenza Intergovernattiva ta' Marrakech tal-10 u l-11 ta' Diċembru dwar il-Patt għall-Migrazzjoni Globali tan-NU (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità (dibattitu)
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.2.Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili oħra (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3.Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: L-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.4.Adeżjoni tas-Samoa mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Istati tal-Paċifiku *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.5.Ħatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/003 EL/Attica publishing (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.7.Riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni ***I (votazzjoni)
  8.8.Regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru ***I (votazzjoni)
  8.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Dikromat tas-sodju (votazzjoni)
  8.10.L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (votazzjoni)
  8.11.Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Welfare taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim fil-familji transfruntieri (votazzjoni)
  8.12.WTO: it-triq 'il quddiem (votazzjoni)
  8.13.Rapport tal-2018 dwar is-Serbja (votazzjoni)
  8.14.Rapport tal-2018 dwar il-Kosovo (votazzjoni)
  8.15.Rapport tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)
  8.16.Rapport tal-2018 dwar l-Albanija (votazzjoni)
  8.17.Rapport tal-2018 dwar il-Montenegro (votazzjoni)
  8.18.Difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)
  8.19.Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 12.Dokumenti mressqa
 13.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 14.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 15.Għeluq tas-seduta
 16.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.06.

Intervent ta': Richard Corbett dwar il-modi kif inhu organizzat id-dibattitu dwar "Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea" (2018/2958(RSP)) (Il-President iċċarat xi punti).


2. L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (2018/2900(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Ottubru 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 23.10.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Pervenche Berès, Peter Simon u Jeppe Kofod, f'isem il-Grupp S&D, Miguel Urbán Crespo u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber u Dariusz Rosati, f'isem il-Grupp PPE u Nils Torvalds, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-iskandlu cum-ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 29.11.2018.


3. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Michel Barnier (kap negozjatur) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Guy Verhofstadt (koordinatur tal-PE għall-Brexit), f'isem il-Grupp ALDE, Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, u James Carver Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Michel Barnier.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


4. Il-preparazzjoni tal-Konferenza Intergovernattiva ta' Marrakech tal-10 u l-11 ta' Diċembru dwar il-Patt għall-Migrazzjoni Globali tan-NU (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-preparazzjoni tal-Konferenza Intergovernattiva ta' Marrakech tal-10 u l-11 ta' Diċembru dwar il-Patt għall-Migrazzjoni Globali tan-NU (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Federica Mogherini u Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000117/2018) imressqa minn Rosa Estaràs Ferragut, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Helga Stevens u Notis Marias.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Rosa Estaràs Ferragut, f'isem il-Kumitat FEMM, is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.19 tal-Minuti ta' 29.11.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.09.)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


6. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.31.


7. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, tat merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament tat-Taġikistan, immexxija minn Sharif Rahimzoda, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °

Intervent ta': Julie Ward.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. Applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0466)


8.2. Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili oħra (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (kodifikazzjoni) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0467)


8.3. Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: L-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal, li ġew impenjati biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601, jew l-allokazzjoni tagħhom għal azzjonijiet oħra skont il-programmi nazzjonali [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0468)

Intervent ta' Miriam Dalli (rapporteur) biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.4. Adeżjoni tas-Samoa mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Istati tal-Paċifiku *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tas-Samoa mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A8-0376/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0469)

Il-Parlament approva l-adeżjoni tas-Samoa mal-ftehim.


8.5. Ħatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 29.11.2018)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0470)


8.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/003 EL/Attica publishing (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Greċja – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0471)


8.7. Riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 f'dak li jikkonċerna r-regoli applikabbli għar-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0472)

Intervent ta': Tanja Fajon (rapporteur) biex titlob li l-kwistjoni tintbagħat lill-kumitat responsabbli għal raġunijiet ta' negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 59, paragrafu 4, tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (334 favur, 257 kontra, 44 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.


8.8. Regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0473)


8.9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Dikromat tas-sodju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Mressqa minn Bas Eickhout, Pavel Poc u Fredrick Federley, f'isem il-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106, paragrafi 2 u 3 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għal ċerti użi ta' dikromat tas-sodju skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 ; 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0474)


8.10. L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali (2018/2900(RSP))

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 29 ta' Novembru 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 29.11.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0551/2018 u B8-0552/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0551/2018

(flok B8-0551/2018 u B8-0552/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Markus Ferber u Dariusz Rosati, f'isem il-Grupp PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon u Jeppe Kofod, f'isem il-Grupp S&D,

—   Nils Torvalds, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat u Marisa Matias, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0475)


8.11. Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Welfare taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim fil-familji transfruntieri (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Welfare taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim fil-familji transfruntieri (2018/2856(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 15 ta' Novembru 2018 (punt 11 tal-Minuti ta' 15.11.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, dwar ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim transfruntier li jinvolvi l-familji (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0476)

Interventi

Cecilia Wikström biex tirtira isimha mir-riżoluzzjoni adottata.


8.12. WTO: it-triq 'il quddiem (votazzjoni)

Rapport dwar id-WTO: it-triq 'il quddiem [2018/2084(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteurs: Bernd Lange u Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0477)


8.13. Rapport tal-2018 dwar is-Serbja (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar is-Serbja [2018/2146(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0331/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0478)


8.14. Rapport tal-2018 dwar il-Kosovo (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Kosovo [2018/2149(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0479)


8.15. Rapport tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja [2018/2145(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0480)


8.16. Rapport tal-2018 dwar l-Albanija (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Albanija [2018/2147(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0481)

Interventions

Knut Fleckenstein (rapporteur) ressaq emenda orali sabiex jiżdied paragrafu ġdid wara l-paragrafu 21. L-emenda orali ġiet aċċettata.


8.17. Rapport tal-2018 dwar il-Montenegro (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Montenegro [2018/2144(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0482)


8.18. Difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE [2018/2117(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0483)


8.19. Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0484)


PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly u Daniel Hannan

Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Welfare taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim fil-familji transfruntieri - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly u Daniel Hannan

Rapport Bernd Lange u Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan u Stanislav Polčák

Rapport David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski u Stanislav Polčák

Rapport Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Rapport Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth u Stanislav Polčák

Rapport Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic u Dobromir Sośnierz

Rapport Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski u Jasenko Selimovic

Rapport Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer u John Howarth

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská u Dobromir Sośnierz.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


11. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Bi qbil mal-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 29/2018, DEC 30/2018 u DEC 31/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 1/2018 - Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Bi qbil mal-Artikolu 27 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 1/2018 - Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet INF 8/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment tal-approprjazzjonijiet C9/2018 u C10/2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 31(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 u DEC 35/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.


12. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żamma ta' bażi industrijali b'saħħitha fl-Ewropa (B8-0512/2018)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-baġit tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà (B8-0513/2018)

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Dominique Bilde u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istudji tal-ġeneru (B8-0515/2018)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

FEMM

- Mario Borghezio. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' defibrillaturi fuq l-ajruplani (B8-0516/2018)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Angelo Ciocca. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proposta ta' kandidatura tal-belt ta' Milan bħala sede ċentrali speċjalizzata tal-Qorti Unifikata tal-Privattivi (QUP) (B8-0517/2018)

irriferut

responsabbli :

JURI


13. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


14. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 10 ta' Diċembru 2018 sad-data 13 ta' Diċembru 2018.


15. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.28.


16. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Skużati:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Anness 1 - Ħatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' April 2019Avviż legali