Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0209(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0397/2018

Esitatud tekstid :

A8-0397/2018

Arutelud :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Hääletused :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Protokoll
Esmaspäev, 10. detsember 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

13. Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anneli Jäätteenmäki (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Czesław Adam Siekierski (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Maria Gabriela Zoană (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu ja Younous Omarjee.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.5.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusalane teave