Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0209(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0397/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0397/2018

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

13. Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Czesław Adam Siekierski (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Maria Gabriela Zoană (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu ja Younous Omarjee.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.5.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus