Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0209(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0397/2018

Pateikti tekstai :

A8-0397/2018

Debatai :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

13. Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anneli Jäätteenmäki (BUDG komiteto nuomonės referentė), Czesław Adam Siekierski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Maria Gabriela Zoană (DEVE komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Annie Schreijer-Pierik, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu ir Younous Omarjee.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Gerben-Jan Gerbrandy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.5 punktas

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas