Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0088(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0417/2018

Pateikti tekstai :

A8-0417/2018

Debatai :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

15. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ricardo Serrão Santos (PECH komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda ir Angélique Delahaye.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Renate Sommer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.7 punktas

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas