Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0088(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0417/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0417/2018

Debates :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Balsojumi :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 17/04/2019 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija

15. ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Renate Sommer (A8-0417/2018).

Renate Sommer iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ricardo Serrão Santos (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda un Angélique Delahaye.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Renate Sommer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.7. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums