Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0257(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0273/2017

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0490

Protokol
Mandag den 10. december 2018 - StrasbourgEndelig udgave

17. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc og Enrique Calvet Chambon forelagde betænkningerne.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Jens Geier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Emilian Pavel for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, og Deirdre Clune.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Marianne Thyssen og Anne Sander.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 11.12.2018, punkt 5.9 i protokollen af 11.12.2018 og punkt 5.10 i protokollen af 11.12.2018.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse