Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0273/2017

Debatter :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0490

Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Anne Sander (A8-0273/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc och Enrique Calvet Chambon redogjorde för betänkandena.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Emilian Pavel för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen och Anne Sander.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 11.12.2018, punkt 5.9 i protokollet av den 11.12.2018 och punkt 5.10 i protokollet av den 11.12.2018.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande