Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 10. prosince 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (rozprava)
 14.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (rozprava)
 15.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
 16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 17.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (rozprava)
 18.Vojenská mobilita (krátké přednesení)
 19.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (krátké přednesení)
 20.Nová evropská agenda pro kulturu (krátké přednesení)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (161 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (56 kb)
 
Zápis
Konečné znění (79 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (26 kb)
 
Zápis
Konečné znění (270 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (69 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (111 kb)
Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění