Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 10. december 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (forhandling)
 14.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (forhandling)
 15.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)
 16.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (forhandling)
 17.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (forhandling)
 18.Militær mobilitet (kortfattet forelæggelse)
 19.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (kortfattet forelæggelse)
 20.En ny europæisk kulturdagsorden (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (161 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (56 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (78 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (27 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (274 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (68 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (99 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse