Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 10 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling fracties
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)
 14.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (debat)
 15.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)
 16.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (debat)
 17.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (debat)
 18.Militaire mobiliteit (korte presentatie)
 19.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (korte presentatie)
 20.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (163 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (56 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (79 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (28 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (276 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (68 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (97 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling