Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład grup politycznych
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (debata)
 14.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (debata)
 15.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata)
 16.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (debata)
 17.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (debata)
 18.Mobilność wojskowa (krótka prezentacja)
 19.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (krótka prezentacja)
 20.Nowy europejski program na rzecz kultury (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (161 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (56 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (79 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (28 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (280 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (68 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (99 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna