Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (debatt)
 14.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (debatt)
 15.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (debatt)
 17.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (debatt)
 18.Militär rörlighet (kortfattad redogörelse)
 19.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (kortfattad redogörelse)
 20.Ny europeisk kulturagenda (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (163 kb)
08/04/2019 16:40
  Närvarolista (56 kb)
08/04/2019 16:02
 
Protokoll (78 kb)
08/04/2019 16:40
  Närvarolista (11 kb)
08/04/2019 16:02
  Omröstningar med namnupprop (25 kb)
05/02/2019 14:02
 
Protokoll (269 kb)
08/04/2019 16:40
  Närvarolista (68 kb)
08/04/2019 16:02
  Omröstningar med namnupprop (98 kb)
05/02/2019 14:02
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande