Indiċi 
Minuti
PDF 282kWORD 79k
It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018 - StrasburguVerżjoni finali
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Ordni tal-ħidma
 13.L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (dibattitu)
 14.Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (dibattitu)
 15.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (dibattitu)
 16.L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (dibattitu)
 17.Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) ***I - Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) ***I - Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) ***I (dibattitu)
 18.Mobbiltà militari (preżentazzjoni qasira)
 19.L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 20.Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (preżentazzjoni qasira)
 21.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta l-Ħamis 29 ta' Novembru 2018 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.03.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tas-70 anniversarju tal-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, f'Pariġi. Huwa fakkar fl-impenn tal-Parlament favur id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari permezz tal-premju Sakharov, u feraħ lir-rebbieħa tiegħu tal-2014 (Denis Mukwege) u tal-2016 (Nadia Murad) li għadhom kif ingħataw il-premju Nobel għall-Paċi.

Barra minn hekk, huwa esprima l-konduljanzi tal-Parlament fl-okkażjoni tal-mewt, fit-8 ta' Diċembru 2018 tal-attivist favur id-drittijiet tal-bniedem u eks dissident Russa Ludmilla Alexeieva, li rċeviet il-premju Sakharov 2009 fi Strasburgu f'isem l-assoċjazzjoni Memorial.

Fl-aħħaer nett irrefera għar-rwol eminenti tal-ġurnalisti fil-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u fakkar li wħud minnhom iħallsu għal dan l-impenn b'ħajjithom stess (bħal pereżempju Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak u Jamal Khashoggi) jew b'sentenzi ta' ħabs.

°
° ° °

Intervent ta': Matt Carthy.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 28 ta' Novembru 2018 u 29 ta' Novembru 2018 ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Gerard Batten ma baqax membru tal-Grupp EFDD b'effett li jiddekorri mid-data 8 ta' Diċembru 2018.

Jieħu postu fost il-Membri mhux affiljati.


6. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li kien irċieva t-talbiet għal votazzjoni li ġejjin min-naħa tal-Gruppi:

— il-Gruppi PPE, ECR, ALDE u EFDD dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat EMPL li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapport dwar dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE u l-Iżvizzera) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— il-Grupp EFDD u Membri oħrajn rigward id-deċiżjoni tal-Kumitat EMPL li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

Id-deċiżjonijiet ġew imħabbra fil-minuti tal-Erbgħa 28 ta' Novembru 2018 (punt 5 tal-Minuti ta' 28.11.2018).

Il-votazzjonijiet se jsiru għada t-Tlieta 11 ta' Diċembru 2018.

Il-President ħabbar ukoll li rigward id-deċiżjonijiet l-oħra għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-minuti tal-Erbgħa 28 ta' Novembru 2018 (punt 5 tal-Minuti ta' 28.11.2018) huwa ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku wieħed jew aktar li jilħqu tal-anqas il-limitu medju.

Il-Kumitati JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH u IMCO setgħu għaldaqstant iniedu n-negozjati qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' għadd ta' kumitati li jniedu negozjati interistituzzjonali, abbażi tar-rapporti li ġejjin (bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura):

- Kumitat REGI: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Rapporteur: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- Kumitat ECON: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 596/2014 u (UE) Nru 2017/1129 fejn tidħol il-promozzjoni tal-użu ta’ swieq tat-tkabbir tal-SMEs (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Rapporteure: Anne Sander (A8-0437/2018);

- Kumitat ITRE: proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- Kumitat LIBE: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta’ residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ moviment liberu (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- Kumitat LIBE: proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta’ informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018);

- Kumitat ECON: proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-distribuzzjoni transfruntiera ta’ fondi ta’ investiment kollettiv (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- Kumitat ECON: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera ta’ fondi ta’ investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- Kumitat AFCO: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 rigward proċedura ta’ verifika relatata mal-ksur ta’ regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- Kumitat JURI: proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta’ għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- Kumitat IMCO: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Rapporteure: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- Kumitat JURI: proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Rapporteur: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- Kumitat JURI: abboozz ta' emendi għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- Kumitat ECON: proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) Rapporteurs: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl tal-għada, li d-deċiżjonijiet li jitniedu negozjati jittieħed vot fuqhom.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


8. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, din il-ġimgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (riformulazzjoni) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC), li jemenda r-Regolament (UE) 2015/2120 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jingħataw setgħat biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji u li jħassar id-Direttiva 2001/82/KE (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, ir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku u d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Mejju II 2018, Ġunju 2018 u Lulju 2018 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


10. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali segwiti minn dibattitu li ġejjin iddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000118/2018) imressqa minn Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI lill-Kummissjoni: Mard rari (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Propagazzjoni tad-deni Afrikan tal-ħnieżer (B8-0420/2018)


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6 għall-baġit ġenerali tal-2018: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, DEVE, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina b'rabta ma' DS492: L-Unjoni Ewropea - Miżuri li jaffettwaw il-Konċessjonijiet Tariffarji għal Ċerti Prodotti tal-Laħam tal-Pollam (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (2017/2283(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Rapport dwar il-mobbiltà militari (2018/2156(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet umani u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2018/2098(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Rapport dwar il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (2018/2044(INI)) - Kumitat TERR - Rapporteurs: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (2018/2099(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' skoperturi fil-forma ta' bonds koperti (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra (2018/0122M(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Rapport dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (2018/2091(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1967/2006 u (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (2018/2097(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem tad-Dominju tal-Ogħla Livell .eu u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar soluzzjoni mħaffa ta' tilwim kummerċjali (2018/2079(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Rapport dwar l-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (2018/2090(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Yana Toom (A8-0400/2018)Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Rapport dwar ir-riżultat tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017 (2018/2104(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - Kumitat ITRE - Kumitat TRAN - Rapporteurs: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2017 (2018/2105(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvisti ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Viżi Umanitarji (2018/2271(INL)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' emenda għall-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Diċembru 2018 (PE 631.718/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Talba tal-Grupp ENF biex jiddaħħlu, bħala l-ewwel punt tal-abbozz ta' aġenda, id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "Intrapriżi u trademarks storiċi tal-Unjoni proprjetà ta' kumpaniji minn pajjiżi terzi: il-każ ta' Pernigotti 1860 (l-Italja)".

Interventi ta': Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, li ġġustifika t-talba (il-President iċċara xi punti), u Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, li (bl-approvazzjoni ta' Mario Borghezio) ingħaqdet mat-talba.

B'VSI (113-il vot favur, 154 kontra, 14-il astensjoni) il-Parlament irrifjuta t-talba.

It-Tlieta

Talba tal-Grupp GUE/NGL għall-posponiment tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' López Aguilar dwar ir-riformulazzjoni ta' "Kodiċi dwar il-viżi" (punt 98 tal-PDOJ). Jekk din it-talba ma jkollhiex il-maġġoranza tal-voti mitfugħa, jiddaħħal dibattitu dwar dan ir-rapport fl-abbozz ta' aġenda tat-Tnejn bħala l-aħħar punt qabel l'interventi ta' minuta.

Intervent ta': Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba għall-posponiment tal-votazzjoni.

B'VSI (60 vot favur, 228 kontra, 8 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba li jiżdied dibattitu fil-jum tat-Tnejn.

L-Erbgħa

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ippropona din il-modifika:

Il-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Petras Auštrevičius dwar ir-"Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet umani u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni" (A8-0373/2018), inkluża fit-tieni siegħa tal-votazzjonijiet tal-ġurnata, tmexxiet għall-ewwel siegħa tal-votazzjonijiet tal-ġurnata.

Il-Parlament qabel ma' tali proposta.

It-Tlieta

Talba tal-grupp S&D biex fid-diskussjoni konġunta dwar il-Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Ġappun tiddaħħal dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun. Id-dibattitu se jingħalaq bil-preżentazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li se jitressqu għall-votazzjoni l-Ħamis.

Interventi ta': Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba, Bruno Gollnisch, li talab li l-eżami tal-kwistjoni kollha jiġi pospost għal data aktar tard, Birgit Sippel biex tippreċiża t-taba tagħha u Michał Boni kontra t-talba.

B'VE (155 vot favur, 133 kontra, 4 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

Ġew stabbiliti dawn l-iskadenzi għat-tressiq:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 11 ta' Diċembru 2018, f'12.00.
Amendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u l-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta: l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 f'12.00.
Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġunti: l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 fis-13.00.
Talbiet għal votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma: l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 fis-19.00.

Talba tal-grupp GUE/NGL biex tiddaħħal, bħala t-tielet punt fuq l-aġenda ta' waranofsinhar, wara d-diskussjoni konġunta dwar il-Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Ġappun, dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar "Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-każ ta' Selahattin Demirtaş".

Intervent ta': Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba.

B'VE (140 vot favur, 132 kontra, 5 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

L-Erbgħa

Talba tal-grupp Verts/ALE biex id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar “Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka” (il-punt 111 tal-PDOJ) jingħalaq bil-preżentazzjoni ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li se jitressqu għall-votazzjoni l-Ħamis.

Interventi ta': Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifika t-talba u Martina Dlabajová, kontra t-talba

B'VE (163 vot favur, 90 kontra, 13-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Ġew stabbiliti dawn l-iskadenzi għat-tressiq:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 11 ta' Diċembru 2018 f'12.00.
Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u l-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta: l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 f'12.00.
Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġunti: l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 fis-13.00.
Talbiet għal votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma: l-erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 fis-19.00.

Talba tal-grupp ECR biex, bħala t-tieni punt fuq l-aġenda, wara d-dibattitu prinċipali, jiddaħħlu dikjarazzjoijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "Il-kriżi tad-demokrazija fi Franza". Id-dibattitu se jiġi segwit bil-preżentazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, li se jitressqu għall-votazzjoni l-Ħamis.

Interventi ta': Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifika t-talba u Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

Il-Ħamis

Talba tal-grupp GUE/NGL biex, bħala t-tielet punt talfuq l-aġenda ta' waranofsinhar, jiddaħħal dibattitu dwar il-mistoqsija orali dwar "Każijiet ta' ksur serju fit-trasportazzjoni ta' annimali lejn pajjiżi terzi" (O-000136/2018).

Interventi ta': Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, u Dobromir Sośnierz kontra t-talba.

B'VIS (78 vot favur, 154 kontra, 9 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

13. L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anneli Jäätteenmäki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Czesław Adam Siekierski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Maria Gabriela Zoană (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Jan Huitema f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Annie Schreijer-Pierik, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu u Younous Omarjee.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias u Franc Bogovič.

Interventi ta': Karmenu Vella u Gerben-Jan Gerbrandy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


14. Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios u Julie Ward.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Claude Rolin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


15. It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer ippreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ricardo Serrão Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Danilo Oscar Lancini f'isem il-Grupp ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda u Angélique Delahaye.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini u Konstantinos Papadakis.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Renate Sommer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


16. L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru [2018/2092(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Emilian Pavel f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Filiz Hyusmenova f'isem il-Grupp ALDE, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias u Maria Gabriela Zoană.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev u Claudia Țapardel.

Interventi ta': Tibor Navracsics u Sergei Stanishev.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.16 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


17. Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) ***I - Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) ***I - Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc u Enrique Calvet Chambon ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Jens Geier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Emilian Pavel f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, u Deirdre Clune.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Anne Sander.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal-Minuti ta' 11.12.2018, punt 5.9 tal-Minuti ta' 11.12.2018 u punt 5.10 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


18. Mobbiltà militari (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-mobbiltà militari [2018/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.17 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


19. L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE [2018/2090(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová u Julie Ward.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


20. Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura [2018/2091(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward u Francisco José Millán Mon.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.18 tal-Minuti ta' 11.12.2018.


21. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská u Răzvan Popa.


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 631.718/OJMA).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' April 2019Avviż legali