Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

2. Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Parlamendi president juhtis tähelepanu, et mõlema institutsiooni seisukohad on Brexiti küsimuses kooskõlas.

Sõna võttis Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark ja Isabelle Thomas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võttis Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusalane teave