Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης
CRE

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.

Παρεμβαίνουν οι Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini σχετικά με τη σημερινή μόλυνση της ατμόσφαιρας στην πόλη της Ρώμης εξαιτίας πυρκαγιάς σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις δηλώσεις αυτές), David Coburn και Giulia Moi.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου