Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2902(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0556/2018

Indgivne tekster :

B8-0556/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.12

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg

5.12. Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Ansvarlige medlemmer: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas og Younous Omarjee

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Seneste opdatering: 13. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik