Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2902(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0556/2018

Texte depuse :

B8-0556/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.12

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg

5.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de acetamiprid din anumite produse (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Deputați responsabili: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas și Younous Omarjee

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Ultima actualizare: 13 ianuarie 2020Notă juridică