Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2902(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0556/2018

Predkladané texty :

B8-0556/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.12

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

5.12. Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Zodpovední poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas a Younous Omarjee

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie