Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2902(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0556/2018

Ingivna texter :

B8-0556/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.12

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

5.12. Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) – Ansvariga ledamöter: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas och Younous Omarjee

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande