Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Danuta Jazłowiecka

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Raport: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Raport: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes ja Stanislav Polčák

Raport: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Raport: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová ja Alex Mayer

Raport: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Raport: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Luke Ming Flanagan

Raport: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek ja Francis Zammit Dimech.

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusalane teave