Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Liidu teine üldeelarve projekt 2019. eelarveaastaks: nõukogu 11. detsembri 2018. aasta seisukoht (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Raport plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta (2018/2085(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusalane teave