Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - StrasbourgEndelig udgave

12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Parlamentets formand ville sammen med Rådets formand i denne uge undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (punkt 8 i protokollen af 10.12.2018):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014, for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen af disse beløb til andre aktioner inden for rammerne af de nationale programmer (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse