Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2044(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0374/2018

Ingivna texter :

A8-0374/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 13
CRE 11/12/2018 - 13

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.14
CRE 12/12/2018 - 12.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0512

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (debatt)
CRE

Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor [2018/2044(INI)] - Särskilda utskottet för terrorismfrågor. Föredragande: Monika Hohlmeier och Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier och Helga Stevens redogjorde för betänkandet.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho och Jeroen Lenaers.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo och Bruno Gollnisch.

Talare: Julian King, Monika Hohlmeier och Helga Stevens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.14 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande