Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 11. prosinca 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

15. Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 25. travnja 2019.Pravna napomena