Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrały: Kati Piri w imieniu grupy S&D i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna