Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2099(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0375/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 16
CRE 11/12/2018 - 16

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0514

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

16. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
CRE

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2018/2097(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0392/2018)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2018/2099(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister и Ioan Mircea Paşcu представиха докладите.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се Paulo Rangel (докладчик по становището на комисията AFCO), Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko и Javi López.

Изказаха се Federica Mogherini, David McAllister и Ioan Mircea Paşcu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.15 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.16 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация