Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2098(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0373/2018

Внесени текстове :

A8-0373/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 17
CRE 11/12/2018 - 17

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.17
CRE 12/12/2018 - 12.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0515

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2018/2098(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Илхан Кючюк и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Federica Mogherini и Petras Auštrevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.17 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация