Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Stefano Maullu δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και προσχωρεί στην Ομάδα ECR από τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου