Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2275(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0454/2018

Ingivna texter :

A8-0454/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 20
CRE 11/12/2018 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0503

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

20. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (debatt)
CRE

Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti och Paul Rübig redogjorde för betänkandet.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin och Jens Geier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Lefteris Christoforou.

Talare: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy