Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0228(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0409/2018

Внесени текстове :

A8-0409/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 16.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

21. Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчици: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Председателят съобщи, че вследствие на току-що извършения атентат в центъра на Страсбург, в който има жертви, вратите на Парламента са затворени като мярка за сигурност. Той подчерта, че Парламентът не е застрашен и ще продължи работата си и ще отговори на насилието с демокрация и свобода.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička представиха доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Mirosław Piotrowski (докладчик по становището на комисията REGI), Markus Pieper, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo (докладчик по становището на комисията AFET), Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, по процедурен въпрос, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri и Karima Delli.

Изказаха се Violeta Bulc и Pavel Telička.

Изказа се Edouard Martin, относно уместността на продължаването на разискването.

Изказа се Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.2 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация