Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0228(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0409/2018

Teksty złożone :

A8-0409/2018

Debaty :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 16.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

21. Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Przewodniczący zakomunikował, że w wyniku zamachu, który właśnie miał miejsce w centrum Strasburga i który spowodował kilkanaście ofiar, ze względów bezpieczeństwa drzwi wejściowe do Parlamentu zostały zamknięte. Podkreślił, że Parlament nie da się zastraszyć, lecz będzie kontynuował prace i w ten sposób przemocy przeciwstawi demokrację i wolność.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mirosław Piotrowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand z wnioskiem formalnym, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri i Karima Delli.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Pavel Telička.

Głos zabrał Edouard Martin w sprawie możliwości kontynuowania obrad.

Głos zabrała Henna Virkkunen.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.2 protokołu z dnia 12.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna