Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0412/2018

Внесени текстове :

A8-0412/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

22. Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski представи доклада.

Изказа се David McAllister (докладчик по становището на комисията AFET).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu и Clare Moody.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo и Georgios Epitideios.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.1 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация