Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0412/2018

Ingediende teksten :

A8-0412/2018

Debatten :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

22. Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister (rapporteur voor advies van de commissie AFET).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu en Clare Moody.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.1 van de notulen van 12.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling