Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0225(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0410/2018

Ingediende teksten :

A8-0410/2018

Debatten :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.12
CRE 12/12/2018 - 12.12
Stemverklaringen
PV 17/04/2019 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0510
P8_TA(2019)0396

Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

23. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica en Christian Ehler geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Elsi Katainen (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Luigi Morgano (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig, Patrizia Toia en Marisa Matias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas, Dan Nica en Christian Ehler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.11 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.12 van de notulen van 12.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling