Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0225(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0410/2018

Predkladané texty :

A8-0410/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.12
CRE 12/12/2018 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0510
P8_TA(2019)0396

Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

23. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia ***I - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica a Christian Ehler uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elsi Katainen (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Seán Kelly v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia a Marisa Matias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

V rozprave vystúpili: Carlos Moedas, Dan Nica a Christian Ehler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.11 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.12 zápisnice zo dňa 12.12.2018.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie