Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 3.Euroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)
  5.3.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Euroopan työviranomaisen perustaminen ***I (äänestys)
  5.4.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I (äänestys)
  5.5.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I (äänestys)
  5.6.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ***I (äänestys)
  5.7.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (äänestys)
  5.8.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I (äänestys)
  5.9.Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ***I (äänestys)
  5.10.Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ***I (äänestys)
  5.11.EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  5.12.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa (äänestys)
  5.13.Humanitaariset viisumit (äänestys)
  5.14.Viisumisäännöstö ***I (äänestys)
  5.15.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta * (äänestys)
  5.16.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (äänestys)
  5.17.Sotilaallinen liikkuvuus (äänestys)
  5.18.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 13.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (keskustelu)
 14.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) - Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (keskustelu)
 15.Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio (keskustelu)
 16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (keskustelu)
 18.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (keskustelu)
 19.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 20.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (keskustelu)
 21.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (keskustelu)
 22.Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)
 23.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (195 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (62 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (80 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (39 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (138 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (294 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (153 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (744 kb)
Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus