Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (dezbatere)
 3.Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Votare
  5.1.Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)
  5.3.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Instituirea unei Autorități Europene a Muncii ***I (vot)
  5.4.Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase ***I (vot)
  5.5.Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)
  5.6.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)
  5.7.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)
  5.8.Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I (vot)
  5.9.Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I (vot)
  5.10.Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I (vot)
  5.11.Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  5.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (vot)
  5.13.Vizele umanitare (vot)
  5.14.Codul de vize ***I (vot)
  5.15.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag * (vot)
  5.16.Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (vot)
  5.17.Mobilitatea militară (vot)
  5.18.Noua agendă europeană pentru cultură (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Depunere de documente
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 13.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (dezbatere)
 14.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (dezbatere)
 15.Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (dezbatere)
 16.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 18.Acordul de asociere UE-Ucraina (dezbatere)
 19.Componența grupurilor politice
 20.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (dezbatere)
 21.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I (dezbatere)
 22.Instituirea Fondului european de apărare ***I (dezbatere)
 23.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (198 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (62 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (81 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (38 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (261 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (304 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (70 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (148 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (745 kb)
Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Notă juridică