Indiċi 
Minuti
PDF 309kWORD 81k
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018 (dibattitu)
 3.Riżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (votazzjoni)
  5.3.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (votazzjoni)
  5.4.Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal ***I (votazzjoni)
  5.5.L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (votazzjoni)
  5.6.Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (votazzjoni)
  5.7.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (votazzjoni)
  5.8.Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) ***I (votazzjoni)
  5.9.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) ***I (votazzjoni)
  5.10.Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) ***I (votazzjoni)
  5.11.L-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  5.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti (votazzjoni)
  5.13.Viżi Umanitarji (votazzjoni)
  5.14.Kodiċi dwar il-Viżi ***I (votazzjoni)
  5.15.Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu * (votazzjoni)
  5.16.L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (votazzjoni)
  5.17.Mobbiltà militari (votazzjoni)
  5.18.Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Modifika tal-aġenda
 11.Dokumenti mressqa
 12.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (dibattitu)
 14.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun *** - Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun *** - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun (dibattitu)
 15.Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas (dibattitu)
 16.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (dibattitu)
 17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 20.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (dibattitu)
 21.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (dibattitu)
 22.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I (dibattitu)
 23.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.04.


2. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018 (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Il-President fakkar li l-pożizzjonijiet taż-żewġ istituzzjonijiet huma simili fir-rigward ta' Brexit.

Intervent ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Anneleen Van Bossuyt f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark u Isabelle Thomas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt u Costas Mavrides.

Intervent ta': Jean-Claude Juncker.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Intervent ta': Juliane Bogner-Strauss.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Riżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Caroline Nagtegaal f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bernard Monot f'isem il-Grupp EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (il-President fakkret lill-kelliem dwar is-suġġett tad-dibattitu), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty u Dariusz Rosati.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jean-Luc Schaffhauser.

Interventi ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) u Juliane Bogner-Strauss.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.43.)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

4. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.01.

Interventi ta': Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini dwar it-tniġġis li llum infirex fuq il-belt ta' Ruma minħabba n-nirien li ħakmu fabbrika tat-trattament tal-iskart (il-President ingħaqad mad-dikjarazzjonijiet tagħhom), David Coburn u Giulia Moi.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE [2018/2090(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0485)


5.2. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69c(2), it-tieni subparagrafu tar-Regoli ta' Proċedura, Sven Schulze li esprima ruħu kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat EMPL u Guillaume Balas (rapporteur) li esprima ruħu favur din id-deċiżjoni.


5.3. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69c(2), it-tieni subparagrafu tar-Regoli ta' Proċedura, Jeroen Lenaers (rapporteur) li esprima ruħu favur id-deċiżjoni tal-Kumitat.


5.4. Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal, li ġew impenjati biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601, jew l-allokazzjoni tagħhom għal azzjonijiet oħra skont il-programmi nazzjonali [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0486)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


5.5. L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0487)

Intervent ta' Gerben-Jan Gerbrandy (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


5.6. Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0488)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


5.7. It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0489)

Interventi ta': Renate Sommer biex titlob it-tneħħija ta' isimha mir-rapport u Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, biex titlob li l-kwistjoni ttiġi riferuta lura lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (360 vot favur, 244 kontra, 60 astensjoni), il-Parlament approva t-talba.


5.8. Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0490)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


5.9. Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0491)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


5.10. Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0492)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Enrique Calvet Chambon (rapporteur), wara l-votazzjoni.


5.11. L-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkomplimenta l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0493)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


5.12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Membri responsabbli: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas u Younous Omarjee

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


5.13. Viżi Umanitarji (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Viżi Umanitarji [2018/2271(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0494)

Interventi

Juan Fernando López Aguilar (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


5.14. Kodiċi dwar il-Viżi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0495)

Intervent ta' Juan Fernando López Aguilar (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


5.15. Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvisti ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu [2016/0406(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0496)


5.16. L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru [2018/2092(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (mressqa mill-grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat LIBE)

Adozzjoni (P8_TA(2018)0497)


5.17. Mobbiltà militari (votazzjoni)

Rapport dwar il-mobbiltà militari [2018/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0498)


5.18. Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (votazzjoni)

Rapport dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura [2018/2091(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0499)

Interventi

Giorgos Grammatikakis (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz u Danuta Jazłowiecka

Rapport Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly u Dubravka Šuica

Rapport Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly u Dubravka Šuica

Rapport Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes u Stanislav Polčák

Rapport Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Rapport Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová u Alex Mayer

Rapport Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Rapport Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski u Luke Ming Flanagan

Rapport Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek u Francis Zammit Dimech.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.37.)


PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.03.

Intervent ta': Paul Rübig dwar it-tul ta' ħin previst għall-votazzjonijiet tal-Ħamis (il-President wieġeb li ser jipproponi li l-Bureau jiddiskuti dwar dan).


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Modifika tal-aġenda

B'segwitu għall-konsultazzjoni bejn il-President tal-Parlament u l-gruppi politiċi, il-President ħabbar li d-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (punt 105 tal-Aġenda) ġie pospost għal sessjoni parzjali sussegwenti.

Is-seduta tal-jum tal-Erbgħa għalhekk bdiet fl-10.00.


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- It-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: Pożizzjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1343/2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Rapport dwar il-blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni (2018/2085(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Flimkien mal-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament din il-ġimgħa għandu jiffirma dan l-att adottat f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (punt 8 tal-Minuti ta' 10.12.2018):

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal li ġew impenjati għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601 jew l-allokazzjoni ta' dawk l-ammonti għal azzjonijiet oħra taħt il-programmi nazzjonali (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (dibattitu)

Rapport dwar il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu [2018/2044(INI)] - Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu. Rapporteurs: Monika Hohlmeier u Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier u Helga Stevens ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE, Caterina Chinnici f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, li wieġebet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon u Seán Kelly.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho u Jeroen Lenaers.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo u Bruno Gollnisch.

Interventi ta': Julian King, Monika Hohlmeier u Helga Stevens.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.14 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


14. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun *** - Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun *** - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun [2018/0091M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra [2018/0122M(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira ippreżenta r-rakkomandazzjoni A8-0366/2018 u r-rapport A8-0367/2018.

Alojz Peterle ippreżenta r-rakkomandazzjoni A8-0383/2018 u r-rapport A8-0385/2018.

Cecilia Malmström u Věra Jourová (Membri tal-Kummissjoni) għamlu dikjarazzjoni.

Interventi ta': Christophe Hansen f'isem il-Grupp PPE, Alessia Maria Mosca f'isem il-Grupp S&D, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogdan Andrzej Zdrojewski, u Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': France Jamet f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena u Jarosław Wałęsa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou u Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Interventi ta': João Ferreira u Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández dwar l-organizzazzjoni tal-proċedura "catch the eye" (il-President iċċara xi punti).

Interventi ta': Cecilia Malmström, Alojz Peterle u Pedro Silva Pereira.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.6 tal-Minuti ta' 12.12.2018, punt 12.7 tal-Minuti ta' 12.12.2018, punt 12.8 tal-Minuti ta' 12.12.2018 u punt 12.9 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


15. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Intervent ta': Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (dibattitu)

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2018/2097(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni [2018/2099(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister u Ioan Mircea Paşcu ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Paulo Rangel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, James Carver Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam u Francisco José Millán Mon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko u Javi López.

Interventi ta': Federica Mogherini, David McAllister u Ioan Mircea Paşcu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.15 tal-Minuti ta' 12.12.2018 u punt 12.16 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


17. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2018/2098(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Liliana Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Amjad Bashir f'isem il-Grupp ECR, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri u Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Federica Mogherini u Petras Auštrevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.17 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


18. Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna [2017/2283(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Jarosław Wałęsa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nathan Gill f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn u Andrea Bocskor.

Interventi ta': Federica Mogherini u Michael Gahler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19.3 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


19. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Stefano Maullu ma baqax membru tal-Grupp PPE u ngħaqad mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 12 ta' Diċembru 2018.


20. Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (dibattitu)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Daniele Viotti u Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti u Paul Rübig ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Juliane Bogner-Strauss (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi ta': Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin u Jens Geier.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Lefteris Christoforou.

Interventi ta': Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti u Paul Rübig.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.5 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


21. L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu u Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen ippreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Il-President ħabbar li b'segwitu tal-attentat fiċ-ċentru ta' Strasburgu, li ħalla diversi vittmi, ingħalqu l-bibien tal-Parlament bħala miżura ta' sigurtà. Huwa saħaq li l-Parlament mhux ser jiġi intimidat iżda ser ikompli bil-ħidma tiegħu u minflok ser iwieġeb għall-vjolenza permezz tad-demokrazija u l-libertà.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Marian-Jean Marinescu u Pavel Telička ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Mirosław Piotrowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Fabio Massimo Castaldo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Dominique Riquet f'isem il-Grupp ALDE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand għal punt ta' ordni, Jakop Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri u Karima Delli.

Interventi ta': Violeta Bulc u Pavel Telička.

Intervent ta': Edouard Martin dwar il-possibbiltà li jitkomplew id-dibattiti.

Intervent ta': Henna Virkkunen.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Intervent ta': Marian-Jean Marinescu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19.2 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


22. L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': David McAllister (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET).

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Dominique Riquet f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu u Clare Moody.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo u Georgios Epitideios.

Interventi ta' Elżbieta Bieńkowska u Zdzisław Krasnodębski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19.1 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


23. L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica u Christian Ehler ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Henna Virkkunen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Lambert van Nistelrooij (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Elsi Katainen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Luigi Morgano (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jakop Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia u Marisa Matias.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Interventi ta' Carlos Moedas, Dan Nica u Christian Ehler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.11 tal-Minuti ta' 12.12.2018 u punt 12.12 tal-Minuti ta' 12.12.2018.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 631.718/OJME).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' April 2019Avviż legali