Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 12., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner és Raffaele Fitto: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében: Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye (B8-0567/2018).

II.   Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Luke Ming Flanagan:, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0578/2018);

—   Soraya Post és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében: Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete (B8-0581/2018).

III.    Tanzánia (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao: Tanzánia (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Emmanuel Maurel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere és Laima Liucija, a PPE képviselőcsoport nevében: Tanzánia (B8-0575/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat