Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Inremarknadspaketet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))

Debatten hade ägt rum den 28 november 2018 (punkt 19 i protokollet av den 28.11.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Dita Charanzová för ALDE-gruppen, om paketet för den inre marknaden (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018),

—   Andreas Schwab för PPE-gruppen, om inremarknadspaketet (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018),

—   Nicola Danti för S&D-gruppen om inremarknadspaketet (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018),

—   Anneleen Van Bossuyt och Daniel Dalton för ECR-gruppen, om den inre marknaden i en värld som förändras (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande