Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2244(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0399/2018

Внесени текстове :

A8-0399/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0500

Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.1. Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0500)

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация