Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0557/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0511

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.13. Inremarknadspaketet (omröstning)
CRE

Uttalande av kommissionen: Inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))

Debatten hade ägt rum den 28 november 2018 (punkt 19 i protokollet av den 28.11.2018)

Resolutionsförslag B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 och B8-0560/2018

Resolutionsförslagen tillkännagavs den12 december 2018 (punkt 4 i protokollet av den 12.12.2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0557/2018

(ersätter B8-0557/2018 och B8-0558/2018)

inlämnat av följande ledamöter:

—   Andreas Schwab och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, för PPE-gruppen

—   Dita Charanzová, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0511)

(Resolutionsförslagen B8-0559/2018 och B8-0560/2018 bortföll.)

Inlägg:

Nicola Danti lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 5. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande